News » Czech Drumandbass Awards 2010

V první řadě děkujeme všem kdo nám zaslali hlasy!!! V neposlední řadě samozřejmě děkujeme všem co na naše party (pravidelně i nepravidelně) chodí. Velké poděkování patří i těm kdo nám s Drum Affection jakkoliv pomáhají. Po rozkliknutí této newsky či v sekci video jsme přidali přípravy na Drum Affection, která proběhla v lednu.

http://vimeo.com/18838513


© 2009 sety.cz | DanP | Loadtime: | 0,034858s